Hí.Mình là lính mới,xin chào các bạn.Mình có vấn đề muốn hỏi mấy bạn,mình có nghé tiệm cá hải hoàng ở trường chinh,thấy có bầy Nemo bằng cở với nhau khoảng 5 phân/con,giá bán 180k/con.Chủ tiệm nói đây là cá nhập đem về,không biết cách phân biệt như thế nào?mấy bạn có biết không chỉ mình với?hay đây là trò bịp của chủ tiệm cá,lấy cá ép trong nước bán giá cao???????????????