mình mua hai con cá này bên thủ đức mua một cặp nhưng sao đem về nó không chịu ăn nhỉ. nó bỏ ăn. vấn đề xảy ra với hai cặp như sau

cặp 1: bồ câu da rắn, đã đẻ, hôm đem về trong môi trường nước giếng, sau đó ăn 1k cá lóc con nhưng sang hôm sau bỏ ăn, lúc này nó vẫn sống trong điều kiện ph thấp 4.5 sau thời gian dài tụt nhớt mình đem đi dưỡng và đem về với ph 6.8 nhưng nó vẫn bỏ ăn, nước giếng có lẽ độ cứng cao, có khi nào liên quan đến sình bụng không anh em.

cặp 2 cũng bồ câu da rắn nhưng đẹp hơn do lai với tiger, tiger đúng là đẹp thiệt có lẽ chỉ sau lam. cặp này giờ đang sống trong môi trường nước máy có lẽ độ cứng là 8 khi nó đẻ mình pha thêm nước mưa độ cứng là 0 vơi tỉ lệ 1:2 được không để giảm xuống con 4 doh. cặp này cũng có rắc rối tương tự là bỏ ăn, có khi nào nguyên nhân là do nó sock nứoc không nhỉ, từ từ khoảng vài ngày nó sẽ ăn lại, không biết có nên cho ăn thức ăn từ thơ bé là cung quăn không nhỉ để cho nó quen dần và dễ tiêu hóa.
thanks anh em giup mình, nó bỏ ăn làm mình đau đầu nhức óc quá.