xin hỏi cá rồng bị 1 miếng trắng mờ che trên mắt . là nguyên nhân gì ? có thể nào điều trị được . và 1 mắt bị tệ . có phương pháp gì để mắt trở lại như thường . mong chỉ giúp . xin cám ơn .