Sắp tới đây, Hội CVK Hải Phòng tổ chức giao lưu CVK mở rộng, Hội CVK Hà Nội sẽ tổ chức cho anh em hội viên Hội CVK Hà Nội đi tham dự.
Lệ phí: 100.000 VND/hội viên
Anh em nào đi thì liên hệ với Ông Hồng Kỳ (Chủ tịch Hội CVK Hà Nội), hạn cuối cùng để đăng kí là ngày Chủ nhật 07/12/2008
Tất cả thông tin và thắc mắc xin liên hệ đến số 0913 574 545 Chủ tịch để đc giải đáp.