ai bít cách phân biêyj duc cái la han bột k vậy chỉ rùm vơi loại 1ngons tay ý ......rất cảm ơn ...