king bacara ngoài màu vàng con có màu nào nữa không . Và phân biệt dùm king bacara voi king kamfa em đang thắc mắc về vấn đề này mong các bậc đàng anh chi giáo . cảm ơn