up ảnh thi chim Long Biên 17-01-10
http://img685.imageshack.us/img685/3033/duavao1.jpg
URL=http://img685.imageshack.us/i/duavao1.jpg/][/url]