Mình đang nuôi cá đĩa trong hồ thủy sinh, gần đây thấy cây chậm lớn và lá phát triển thấy nhỏ đi (ráy), mình muốn châm thêm phân nước cho tiện không biết có ảnh hưởng gì đến cá không? và liều lượng như thế nào thì an toàn cho cá? thanks trước.