Mình muốn hỏi Trứng Chim trĩ ấp bao nhiêu ngày thì nở ? Cám ơn nhiều!