Mình đang cần gấp 1 ít cỏ đỏ để cắm vào bể chơi Tết, ai có pm hoặc liên lạc đến số 0988751987 cho mình nhé.