Cho mình hỏi mình trồng cay anubias trên gỗ lũa nhưng sau 1 thời gian cây bị đen lá rồi lụi dần...làm thế nào để cây sống và pt tốt bây giờ???