Xin chào,
Tình trạng này đã bị cách đây 1 tuần. Hai tròng đen của cá bị sưng to và đến bây giờ tình trạng không tốt hơn, mặc dù đã thay nước và cho có cho thuốc xanh gì đó mà cửa hàng Cao quí bán nhưng không có tác dụng gì. Và cá bắt đầu bị nhát khi thấy bóng người tiến đến hồ đột ngột, có thể do mắt không còn rõ nữa...
Anh em nào có cách chữa trị vui lòng chì dùm nhen. Cám ơn nhiều