một bụi hoa dại
[IMG][/IMG]
hoa không biết tên
[IMG][/IMG]
hoa này trông giống Cẩm Chướng,nó lớn bằng cái nắp ken
[IMG][/IMG]
một góc rêu phong
[IMG][/IMG]