MOng muốn tìm văn bản nghiệm thu cây xanh theo mẫu nhà nước tương tự như xây dựng cơ bản cũng có mẫu nghiệm thu vậy.

Không biết nên up mục này ở đâu nên up tạm ở đây mong MOD và các bạn giúp giùm

Cám ơn nhiều