Mình dùng tấm xốp trắng, dày khoảng 4mm để lót kê đáy bể thủy sinh có được không các chuyên gian. Trước đây đọc diễn đàn có thấy tấm lót loại gì đó mà bây giờ tìm ko ra.