con cái thì bụng to, đít đỏ nhìn vào lỗ có 1 trứng trắng trắng, thấy nó quần nhau giữ quá phải nó đẻ không?????
các huynh chỉ giáo
http://www.youtube.com/watch?v=S8Doq-FDprU