Chào các bạn

Vừa qua mình có nhận được cái thông báo về" Hội Thi Chào Mào Hót Lần Thứ NHẤT 2010" do Hội Chào Mào Thuỷ Nguyên-Hải Phòng tổ chức.
Vậy các bạn có chim muốn dư thi mà trưa biết thì hãy chăm thật căng để ắm giải nhé.

Theo thông báo là thi ngày Chủ Nhật 11-4-2010(tức ngày 27-2 năm Canh Dần)
Địa điểm là: Nhà Hàng Thuỷ Tạ-Xã Đông Sơn-Thuỷ Nguyên-Hải Phòng

Anh em nào biết thêm thông tin thì nói cho mọi người biết nhé