Nhà em có nuôi 1 con chim sáo cùa người ta nuôi từ nhỏ đến lớn bán lại người ta chỉ cho nó ăn chuối với cám ba vì thui cho em hỏi làm cách nào để nó ăn cám ớt và ơt trái ớt nhỏ để giữ lửa cho nó mong các pro vao chỉ giáo.