Nhờ MOD xem lại acc của em sao không đăng được bài trong mục mua bán?
E có hỏi trong bài khác rồi nhưng chưa thấy gì cả nên lập bài mới để các MOD chú ý