Em đang định nuôi chim yến rừng, các bác cho em hỏi chim yến rừng có dễ nuôi không? Thức ăn gồm những gì và nó có hót không vậy