E cũng không biết phải diễn tả như thế nào nữa!

Khoảng một tháng trước, con la hán nhà e xuất hiện một vết sưng phồng (như kiểu bị bỏng ấy ạ) ở phần thân trên gần vây lưng. E cũng chẳng để ý lắm cho đến cách đây vài ngày, e mới phát hiện ra trỗ sưng đó vẩy bị dựng ngược hết cả lên, màu vảy chỗ đó trở nên đậm hơn và ở kẽ còn có màu máu đỏ đỏ . Nhìn ghê lắm ạ, như thể lúc mình đánh vảy cá để cho vào nồi ấy!

Có vẻ như vết đó đang ngày càng lan ra!
Thế là sao ạ??????????? (