Nhờ mod chuyến giúp em qua mục mua bán( đừng xóa tội nghiệp)
tình hình là cô mèo nhà em đẻ được 3 con. trong đó có 2 con hoàn toàn đen(mèo mun) và 1 con màu nâu bình thường. Do không có thời gian chăm sóc nên muốn bán lại cho anh chị em yêu mèo nuôi hoặc dùng cho mục đích khác. Tầm vài hôm nữa là bik ăn rồi (mình không rõ đực cái)
Chỉ bán ở Đà Lạt do mèo còn nhỏ không dám vận chuyển xa
Ai có nhu cầu pm Huy 01687773424