thật khó hiểu 63b vẫn k thể đăng bài ơ mục mua bán.hỏi mod thi k thấy trả lời .xóa luôn bài đó đi.mấy anh cho 1 câu trả lời đi.có vấn đề gi thí cư nói sao lại im như vây.quy đinh là từ diễn đàn tôi làm nhừ lời chỉ zan .tại sao lại k thấy đươc những gi dd đã quy định ...mong sớm có câu trả lời