em mới chơi chào mào được ít bữa, nghe người ta nói là chào mào có tiếng kép, tiếng đơn, tiếng Thổ, tiếng chuông...... nhưng mà chẳng biết phân biệt thế nào. bác nào biết chỉ giùm em với, nếu có VD bằng clip minh họa thì còn tốt hơn nữa. mong các bác chỉ giáo