các bác ơi cho iem bít ngày thi tới của cuộc thi chim vành khuyên với cám ơn các bác nhe