Mình dự đinh nuôi một cặp cá Rồng để đẻ, nhưng không biết cách phân biệt cá đực, cái. Mong quí vị giúp đỡ để phân biệt. Mình vô cùng viết ơn!