bác nào biết chỗ dợt chòe lửa ở gần Q4 chỉ giúp em. Chân thành cảm ơn.