cho em hỏi địa chỉ mua nhen(sóc chuột )ở hn với ạ với lại ai có định vào HCM mà mua và cầm ra hn được thì mua hộ em với