mình có một đàn Gà ác con vừa mới nớ song được khoáng 3 ngày thì các em nó bị bệnh đi ngoài, dính phân. Mình không biết chữa trị thế nào mong mọi người giúp đỡ xin cân thành cám ơn.