Em ở Q4, Hiện tại đang nuôi 2 em chòe lửa. Em lập topic này tìm member chơi chòe lửa ở Q4 để tiện việc thỉnh thoảng xách lồng qua dợt chơi. Vì em cũng bận, không có thời gian đi dợt xa.
Rất mong tìm được member o Q4 để trao đổi kinh nghiệm.
Nick yahoo: ngohuynhat1501@yahoo.com