tặng các bác clip e quay đc tại Thủy Cung vinpearland nha trang :
http://mrkin.sitesled.com/11052010(01).mp4