Tình hình là 5 ngày nữa thằng em nó cho mấy tổ chòe than nhưng từ trước đến giờ em toàn nuôi chòe đuổi ( bổi ) nên chả có tí nào kiến thức về cách nuôi và chăm chòe than non cả . Các bác nào có kinh nghiệm thì chỉ dạy cho thằng em với .