mấy anh ơi nước mặn có cây thủy sinh ko ạ (ko phải thủy tảo sinh bằng bào tử đâu ạ ,thực vật hạt kín ấy)