Hôm rồi 1 người quen gửi cho 1 tổ chích bông non có 3 chú, mình đã từng nuôi thành công 1 tổ khuyên non rồi nhưng với chích bông này thì chưa hề biết cách chăm sóc. Nghe nói là nuôi loại chim này còn khó nuôi hơn cả khuyên non nữa nên mình cần xin ít kinh nghiệm để làm vú em tốt hơn, ai biết xin chỉ dùm mình với!