Ngồi buồn lên nét, thấy clip hay hay gửi mọi người xem cho đỡ buồn
http://www.youtube.com/watch?v=cHJJQ...eature=related