em có con điều bông 8thang tuổi các bạn nhận xét giúp em nhé.
hình chụp dt ko dc chuẩn các bác thông cảm nhé
hinh của en nó

mặt em nó
http://img517.imageshack.us/img517/2040/70466387.jpg
cặp cán của em nó