tôi ra cửa hàng bán cá thấy có bầy cá dĩa rất đẹp , tôi muốn mua vài cặp ( cùng 1 bầy) xin các anh em cho tôi hỏi sau này cá bắt cặp sinh sản có bị trùng huyết hay không ? cám ơn