AE cho tôi hỏi?Chao mao mua lại của người khác đấu, hót rất tốt,nhưng chỉ có 3 lông đuôi,một bên cánh chỉ có 5 lông,nuôi 1 tháng nay có mọc vài cọng lông cánh mới nhưng mọc được một nửa lại rụng( chăm sóc tốt).Nhờ AE có kinh nghiệm chỉ giúp nguyên nhân? có cách nào để chú chim có bộ lông mới ,đẹp?Hay phải chờ mùa thay lông lần sau!?