giò ngoc điểm của em chính xác là xin được tết vừa rồi nở sớm 1 tháng,sau khi hoa tàn cuống hoa mọc râccs trái hình thuôn dài 3 cạnh, lớn khá chậm.cho em hỏi có phải là trái lan kh ,nếu đúng th khi nao hái được,trồng và chăm sóc ra sao.cam on,co cái hinh mae kh pót lên được