Gà Bố

Gà mẹ
http://s838.photobucket.com/albums/z...2.jpg&newest=1
http://s838.photobucket.com/albums/z...7.jpg&newest=1
http://s838.photobucket.com/albums/z...6.jpg&newest=1
Đàn gà con
http://s838.photobucket.com/albums/z...8.jpg&newest=1
http://s838.photobucket.com/albums/z...0.jpg&newest=1
http://s838.photobucket.com/albums/z...9.jpg&newest=1
cuối cùng là cần bán gà con cho bạn nào có nhu cầu chơi gà nhé
Giá vừa bán vừa tặng để anh em cùng chơi
Liên hệ bác Thủ. địa khu đô thị Mỗ Lao- hà đông nhà gần ao xóm đông. số đt: 01689257782
thêm 2 chú trống chia lại cho bạn nào thích chơi gà to nhé
Con CÚ
http://s838.photobucket.com/albums/z...0.jpg&newest=1
và con trống điều nữa
http://s838.photobucket.com/albums/z...1.jpg&newest=1
Mời các bạn đến xem gà để giao lưu nhé.

---------- Bài viết thêm vào lúc 11:42 AM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 11:35 AM ----------






---------- Bài viết thêm vào lúc 11:44 AM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 11:42 AM ----------


Dàn gà con




---------- Bài viết thêm vào lúc 11:47 AM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 11:44 AM ----------


2 chú trống