và những chú chuối tuyết con

---------- Bài viết thêm vào lúc 12:41 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 12:40 PM ----------


để lần sau pot tiếp.....................................

---------- Bài viết thêm vào lúc 12:42 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 12:41 PM ----------


Một đàn 5 con.................hạng A của anh Hung Đầm Sen tặng trứng ấp nở thành công