các cụ ơi cho nhà cháu hỏi:
mua chào mào ở khu vực chùa hương thì mua ở chỗ nào ah. cảm ơn các cụ nhiều