Mình mới tập tành chơi bể thủy sinh... Đây là thú chơi nghệ thuật mà mình đam mê từ lâu nhưng nay mới có điều kiện setup một bể thủy sinh....
Tình hình là mình đã làm được một bể như trong hình. Anh em nào kinh nghiệm vào chia sẻ cho mình phải cần thêm những vấn đề gì nữa.

Thông số
Hồ 60x30x30... khoảng 60l
Phân nền Mêkong 4kg

Lọc Lifetech 1200 8w
Đèn Jebo 10000k 20w
Cát trắng 5kg
Nham thạch dưới nền

Khi mua phân nền người bán nói với mình cần phải ngâm trong nước như vậy khoảng 2 tuần để phân bớt nóng thì mới trồng cây được. Trồng ngay thì khả năng chết là rất cao...
Bây h mình muốn setup một hồ như sau thì cần có thêm những phụ kiện nào và các bước thực hiện như thế nào ???
Hình nó đây


Các bạn giúp mình nhé... Mem mới nên có gì chưa hiểu anh em cứ chỉ giáo... Thank all...