CHỈ CÓ VÀI EM THÔI CÒN MẤY CẶP CÁ ĐẺ NỮA LỘN VÀO CON 4 CHÂN KO TÍNH HEHEH

---------- Post added at 03:59 PM ---------- Previous post was at 03:15 PM ----------

CHÀO CÁC TIỀN BỐI CHO EM HỎI Ở NHÀ EM NUÔI 1 HỒ KHOẢN TRÊN CHỤC CON CÓ 1 ĐÔI TÌNH NHÂN BẮC CẶP EM MỚI TÁCH RIÊNG QUA HỒ KHÁC 2 ĐỨA NÓ TÙ TI TÚ TÍ ĐẺ RA TRÊN CHỤC Ổ RỒI MÀ CHẲNG ĐẬU DC Ổ NÀO BÙM GHE KO BIẾT LÝ DO GÌ NHỜ CÁC BÁC CHỈ DÙM EM VỚI THANK DO NƯỚC HAY LÀ 2 ĐỨA NÓ Ô MÔI