Nhà em có một đàn cá chép, nhưng em không biết con nào đực con nào cái. Có anh em nào bik cách phân biệt không chỉ em với ?