Mấy anh ơi cho em hỏi hồ đóng rêu xanh,cây bám rêu nâu.Hồ em nhỏ 60x40x45 bóng philip 18w,CO2 (chế theo cách mấy a chỉ trên diển đàn)_hồ đầy cá (khoảng >10 con).Có phải em nuôi nhiều cá hay tại e mở đèn >10h 1 ngày nên hồ bám rêu.Mấy anh chỉ dùm e gấp hay chỉ link liên quan...Cám ơn nhiều.....