Hiện em thấy trên các diễn đàn cho rất nhiều các bé bọ nhưng ko phải bọ bình thường mà là rất đẹp! dài mượt có! Xoáy có! người ta gọi nó là guinea pig! Ai cho em biết thông tin về loài này đc ko??? Cho em hỏi nuôi loài này có như hams ko hay hôi, bẩn hơn nhiều???