các anh ơi giúp em với em mua 1 con hồng hạnh bổi cách đây 1 tháng và đã vào cám được cho em nó, em nó cũng đã chịu hót nhưng ác cái chỉ hót vào sáng sớm thôi khoang 5=)6h qua 6h là em nó câm luôn đến sáng mai mới mở miệng tiếp. có cách nào giúp em nó chăm hót hơn không các anh