Mình mới mua 2 em cá bống vàng. Được 1 hôm 1 em biến mất, sau 2 hôm nữa em còn lại cũng biến mất. Đã kiểm tra lọc đáy lọc và ống out không thấy gì. Khả năng còn lại là cá nhảy khỏi bể và đã vào bụng mèo. Có phải do nước có vấn đề gì khiến cá nhảy ra ko mọi người ?

PS: Đang cần tìm địa chỉ bút chì ở HN, anh em nào biết địa chỉ hoặc muốn tặng thì lên tiếng nhé