mình có 1 em bị mụn nỗi trên mình nhìn kĩ thì giống như bị hở vẩy mong các bác giúp đỡ